Technische Assistentie

EEN WIJDVERTAKT NETWERK VAN SERVICECENTRA

Onze technische servicecentra zijn wijdverspreid aanwezig, zijn hooggekwalificeerd en staan in voortdurend contact met het bedrijf. Ze staan voor u klaar in geval van onderhoud, technische assistentie en om al uw vragen te beantwoorden.


 

Om u de beste service te kunnen bieden en de reparatietijd zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u vriendelijk om alle gevraagde gegevens in te vullen.
Naam
Achternaam
Adres Huisnummer
Plaats Postcode
Provincie
Telefoon
Email
Productcategorie waarvoor u assistentie vraagt
Soort brandstof
Model
Serienummer

Dit staat op de achterflap van het instructieboekje
Aankoopdatum
Leverancier

Beschrijving van het probleem of verzoek (geen gevoelige gegevens invoeren)

INFORMATIEBERICHT EX ART.13 Italiaans wetsbesluit 196/03

De persoonsgegevens die verzameld worden op deze webpagina worden in papieren en elektronische vorm verwerkt om uw verzoek om assistentie te kunnen uitvoeren, naar aanleiding van het door u gekochte product, en om analyses uit te voeren voor statistische en kwaliteitsdoeleinden. Het overdragen van de gegevens is noodzakelijk om uw verzoek te kunnen uitvoeren. In geval van weigering kunnen wij de gevraagde assistentie niet bieden. De gegevens zullen niet worden verspreid, ze kunnen worden doorgegeven aan de Technische assistentiecentra en gebruikt worden door medewerkers van de Technische assistentie, en worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de assistentie te kunnen leveren en om de daarmee verband houdende statistische analyses te kunnen uitvoeren. Met betrekking tot de overgedragen gegevens kan de belanghebbende de rechten volgens artikel 7 uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan de eigenaar van de gegevensverwerking: Gruppo Piazzetta S.r.l., Via Montello 22, 31011 Casella D’Asolo – Treviso, Italië, of door een e-mail te sturen naar info@piazzetta.it of een telefax naar nummer +39 0423 55178. Toestemmingsverklaring: Ik geef Gruppo Piazzetta S.r.l. toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken binnen de grenzen en voor de doeleinden die in bovenstaand informatiebericht zijn aangegeven.   (toestemming is noodzakelijk om uw verzoek te kunnen uitvoeren)Select your language